ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU MŨI TRƯỚC (ANS)

  • Phương pháp lấy mẫu mũi trước ít xâm lấn hơn và kết quả là bệnh nhân ít khó chịu hơn so với hai phương pháp còn lại
  • Giảm thời gian xử lý, Giảm công lấy mẫu, có thể tự thực hiện mà không cần người trợ giúp
  • Do tự thực hiện nên hạn chế việc lây nhiễm chéo trong công tác lấy mẫu