LẤY MẪU MŨI TRƯỚC (SÂU 1.5CM)

 • Sát khuẩn tay
 • Lấy tăm bông ra khỏi vỏ bọc, tránh tiếp xúc đầu tăm bông
 • Đưa đầu tăm không quá 1.5cm vào mũi
 • Quay chậm đầu tăm theo hình tròn 4 vòng, tì sát vào thành mũi trong 15 giây và chắc chắn dịch mũi đã thấm vào đầu tăm
 • Lặp lại thao tác trên cho mũi còn lại với cùng mẫu tăm

 

LẤY MẪU MŨI HỌNG (SÂU 5 - 7 CM)

 • Sát khuẩn tay
 • Ngửa đầu ra sau 70 độ Lấy tăm bông ra khỏi vỏ bọc, tránh tiếp xúc đầu tăm bông
 • Nhẹ nhàng đưa đầu tăm đến khi gặp lực cản ở thành mũi
 • Quay nhẹ đầu tăm bông, để yên đầu tăm trong vài giây để hấp thụ dịch
 • Trường hợp bị lệch vách ngăn hay khó khăn thì thực hiện cho mũi còn lại
 • Từ từ rút tăm bông trong khi xoay